A Diákszervezet célja

a) Az iskola oktató-, nevelő munkájával összhangban a diákönkormányzat megvalósítása, a tanulóifjúság érdekeinek érvényre juttatása.
b) Tagjai részére a tanórán kívüli diáktevékenységek szervezett biztosítása, iskolán belül és kívül.
c) A diákszervezet munkakapcsolatot tart fent a Békéscsabai Szakképzési Centrum, Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolájával.
d) A tevékenységével összefüggő gazdasági feladatokat ellátja és szükséges anyagi eszközöket biztosítja.
e) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, diákok versenyeztetésének segítése.
f) Kulturális tevékenység megvalósítása.
g) Környezetvédelem.
h) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
i) Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

A Diákszervezet az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

a) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
b) kulturális tevékenység megvalósítása
c) sportCopyright © 2016. Minden jog fenntartva. geszi.gdsz@gmail.com